ANGIELSKI STYL OGRODOWY

kierunek w sztuce ogrodowej zakładający kształtowanie przestrzeni ogrodu czy parku na wzór naturalnego krajobrazu; powstał w Anglii w poł. XVIII w. (m.in W. Kent, A. Pope, L. Brown, później W. Chambers - twórca ogrodu ang.-chińskiego); szybko rozpowszechnił się w całej Europie; w poł. XIX w. wyodrębnił się z niego romantyczny styl ogrodowy. Dla a.s.o. charakterystyczne są swobodnie zakomponowane grupy drzew i krzewów, duże płaszczyzny trawników, rozrzucone kępy kwiatów, zbiorniki wodne o nieregularnych kształtach, wijące się strumienie, kaskady, sztucznie spiętrzone skały i groty, często niewielkie pawilony, altany, pomniki, rzeźby; wrażenie naturalności podkreślały niekiedy oswojone zwierzęta i ptaki; w Polsce m.in. park w Puławach.

Reklama

Powiązane hasła:

TULISZKÓW, CHAMBERS William, PREROMANTYZM, REPTON, TUREW, GIARDINO SEGRETO, ANNY KRÓLOWEJ STYL, OGRODOWA SZTUKA, PAWŁOWSK

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama