APOLLODOROS Z DAMASZKU

(ok. 60-ok.130)

architekt i urbanista rzym.; pracował w Rzymie dla cesarza Trajana (98-117) wznosząc m.in. odeon, cyrk (nie zachowały się), termy Trajana i Forum Trajana (uważane za najwybitniejsze jego dzieło); przypisuje mu się projekt portu w Ostii i łuk Trajana w Benewencie; w początkach panowania Hadriana podobno popadł w niełaskę i został skazany na karę śmierci; autor traktatu Poliorketika - o sztuce oblegania miast.

Reklama

Powiązane hasła:

FORA CESARSKIE, RZYMU STAROŻYTNEGO SZTUKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama