ARCHITRAW

Reklama

w architekturze antycznej Grecji dolna część belkowania, znajdująca się poniżej fryzu, wsparta bezpośrednio na głowicach kolumn; w porządku doryckim () a. stanowi jeden element, w porządku jońskim złożony jest z trzech belek, jedna nad drugą, wysuwających się stopniowo ku przodowi; podobnie jest w porządku korynckim.

Powiązane hasła:

FRYZ, GRECJI STAROŻYTNEJ ŚWIĄTYNIE, TENIA, BELKOWANIE, ŁEZKI

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama