AWERS

strona przednia monety lub medalu; także wnętrze dwustronnie malowanego lub rzeźbionego skrzydła ołtarzowego (tryptyku lub poliptyku); odwrotną stroną jest rewers.

Reklama

Podobne hasła:

  • awers, (franc. avers od łac.(...)
  • BRAKTEAT, (łac. Bractea = cienka...
  • rewers, (łac. reversus = obrócony,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama