BALIN Jakub

(XVI/XVII w.)

architekt i budowniczy wł., działający w Polsce; osiadł w Lublinie, gdzie budował kość. Bernardynów i dwór obronny (obecnie klasztor Karmelitów Bosych); przebudował kościół farny w Kazimierzu Dolnym w stylu renesansowym; wprowadził charakterystyczne dla polskiego renesansu ozdobne sklepienia kolebkowe z lunetami, na których żebra tworzą siatkę geometrycznych ornamentów.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama