Reklama

FORA CESARSKIE

reprezentacyjne place w Rzymie z okresu cesarstwa, leżące w pobliżu Forum Romanum, między wzgórzami Kapitolińskim i Kwirynalskim: Forum Pacis ze świątynią Pokoju (zał. przez cesarza Wespazjana), Forum Transitorium ze świątynią Minerwy (zał. przez Domicjana i Nerwę), Forum Cezara (Forum Iulium) ze świątynią Wenus Genetrix, Forum Augusta ze świątynią Marsa Ultora i Forum Trajana (dzieło Apollodorosa z Damaszku) z łukiem triumfalnym, konnym posągiem cesarza, kolumną Trajana, bazyliką Ulpia i wielką świątynią Trajana.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama