Reklama

RICAUD DE TIRREGAILLE

Pierre (XVIII w.)

inżynier i architekt franc., działający w Polsce 1752-72, podpułkownik wojska pol.; w twórczości architektonicznej łączył franc. klasycyzm z elementami rokoka; przebudowa pałacu Mniszchów w Wiśniczu i rezydencji w Krystynopolu; cenną pracą jest wykonany przez niego plan Warszawy z widokami wielu tamtejszych pałaców.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama