Reklama

STARCZEWSKA KULTURA

należąca do kręgu kultur starszego neolitu, odkryta na stanowiskach archeol. w Serbii; zespół kultur obejmował w VI-V tysiącleciu p.n.e. cały łuk Karpat; pochówki szkieletowe, naziemne, słupowe domostwa, ceramika, często malowana i dekorowana reliefowo, uprawa pszenicy, hodowla owiec, kóz, bydła i trzody chlewnej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama