SOBISZEWSKI

Aleksander (1883-1964)

tancerz, baletmistrz; solista m.in. baletu Teatru Wielkiego w Warszawie i zespołu A.P. Pawłowej (z którym występował w niemal wszystkich krajach Europy); 1908 zał. w Warszawie (wspólnie z braćmi: Edwardem i Ryszardem) prywatną szkołę tańca towarzyskiego (działającą też po II woj. świat.); wykładowca i 1934-40 dyr. w-wskiej szkoły baletowej; ważniejsze partie: Zygfryd w Jeziorze łabędzim P. Czajkowskiego, Stańczyk w Panu Twardowskim L. Różyckiego, Pan Młody w Weselu w Ojcowie K. Kurpińskiego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama