BROOK Peter

(ur. 1925)

angielski reżyser teatralny, operowy i filmowy żyd. pochodzenia, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców teatralnych XX w., autor scenografii i muzyki do własnych przedstawień; debiut 1943 (Tragiczne dzieje doktora Fausta Marlowe'a), następnie w teatrach Londynu (1949-50 kier. art. Opery Covent Garden); od 1971 prowadzi w Paryżu Międzynar. Ośr. Badań Teatralnych CIRT; światową renomę przyniosły mu liczne inscenizacje Szekspira (Stracone zachody miłości, Miarka za miarkę, Król Lear, Romeo i Julia); z końcem lat 60. odszedł od teatru konwencjonalnego (Orghast, Mahabharata, Burza, US - wersja filmowa Tell Me Lies, Ikowie) - inscenizacje kładące szczególny nacisk na relacje widz-aktor, widz-spektakl - próby przekształcenia widowiska w rytuał; twórczość filmowa (Opera żebracza, Władca much, Moderato cantabile); refleksje o teatrze zawarł w tomie Pusta przestrzeń.; dr h.c. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Reklama

Powiązane hasła:

AKTORSTWO, LUHRMANN, WARLIKOWSKI, CHAIKIN Joseph, WHITING

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama