BUŁHAK Jan

(1876-1950)

artysta fotografik, kier. Zakładu Fotografii Artystycznej na Uniw. Wileńskim, zał. Fotoklubu Wileńskiego; współzał. Związku Pol. Artystów Fotografików i Pol. Tow. Fotograficznego; autor licznych zdjęć polskiego pejzażu, architektury, portretów (większość prac spłonęła podczas II woj. świat.) oraz książek z zakresu techniki fotografii i estetyki.

Reklama

Podobne hasła:

  • MICHAŁ, Pochodzenia hebrajskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama