FOTOGRAFIA CYFROWA

metoda rejestracji obrazów przy wykorzystaniu techniki cyfrowej. W cyfrowym aparacie fot. rola światłoczułych kryształków związków srebra z błony fot. przejęta została przez zestaw fotosensorów - komórek elektronicznych wrażliwych na światło, tworzących w aparacie tzw. układ CCD (Charge Coupled Device); zamieniają one sygnały świetlne docierające do nich od fotografowanego obiektu na sygnały elektr. o natężeniu proporcjonalnym do natężenia światła; w przypadku fotografii kolorowej stosować można dwa rozwiązania: każdemu punktowi obrazu odpowiadają trzy fotosensory - każdy wrażliwy na inną z trzech barw podstawowych lub - gdy do opisu jednego punktu obrazu przeznaczony jest jeden fotosensor - rejestrowany obraz rozkłada się za pomocą filtrów na barwy podstawowe. Sygnały elektr. z fotosensorów przetwarzane są na postać cyfrową za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego i w takiej postaci zapisywane są, często w formie skompresowanej, w pamięci wewnętrznej aparatu lub na wymiennych kartach pamięci; zwykle możliwe jest także przesłanie sygnału wprost do komputera lub telewizora. Cyfrowe obrazy fot. mogą podlegać dalszej obróbce z wykorzystaniem wszelkich narzędzi techniki komputerowej, można je drukować, przesyłać za pomocą internetu i przechowywać w formie plików zapisanych na dyskietkach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama