KRASSOWSKI

Witold (ur. 1956)

fotoreporter; początkowo związany z tyg. katolickimi (m.in. ); od 1988 w agencji Network Photographes w Londynie; autor fotoreportaży z Afganistanu, Rosji, Tanzanii, Egiptu; zdjęcia w wielu zagr. czasopismach; pierwsze nagrody m.in. na konkursach Visages de l'Est (Paryż 1991), World Press Photo (1992), Pol. Fotografii Prasowej 1994-98.; wystawy w Santa Clara (USA), w Londynie, Paryżu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama