OLSZYŃSKI

Marcin (1829-1904)

fotograf, rysownik; jako jeden z pierwszych zajmował się fotografią zawodowo; red. ; wspierał grupę malarzy programowo dążących do stworzenia narodowej, realistycznej szkoły w malarstwie polskim 2. poł. XIX w. (F. Kostrzewski, H. Pillati, W. Gerson, J. Szermentowski).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama