AASEN Ivar

(1813-96)

norweski poeta i językoznawca; badacz gwar rejonów zach. Norwegii, twórca współczesnego norweskiego języka literackiego zw. landsmal. Prace językoznawcze: Norsk grammatik, Norsk ordbog med dansk forklaring, Det norske Folkesprogs; zbiór poezji Symra; wspomnienia.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama