Reklama

ABHIDHARMA PITAKA

Kosz Wyższej Nauki

zbiór tekstów metafizycznych i psychologicznych tworzący obok Winaja Pitaki (Kosza Dyscypliny) i Sutra Pitaki (Kosza Kazań) - Tripitakę czyli Kanon buddyzmu południowego (palijskiego); studiowany także w szkołach buddyzmu północnego (mahajana).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama