ANDROMACHA

w mitologii greckiej żona Hektora, księcia Troi, matka Astyjanaksa, współrządząca z królową Hakabe w czasie oblężenia miasta; po zdobyciu Troi zgwałcona przez Greków i zmuszona do oglądania śmierci syna, nigdy nie utraciła męstwa i godności, stając się symbolem nieugiętej i wiernej rodzinie kobiety. Wspólnie ze szwagrem Helenosem odesłana jako łup wojenny do króla Epiru Neoptolemosa; na jej życie czyha Menelaos, usiłujący wydać swą córkę, Hermione, za Neoptolemosa, jednak bogowie uniemożliwiają zamach. Neoptolemosa zabija Orestes, który poślubia Hermione, zaś A. wychodzi za mąż za Helenosa i zostaje królową Epiru; postać pojawiająca się często w literaturze (Homer Iliada; Eurypides Trojanki; Racine Andromacha), muzyce (m.in. Barber Andromache’s Farewall), malarstwie i rzeźbie.

Reklama

Podobne hasła:

  • Andromacha, postać z Iliady Homera...
  • HEKTOR, najmężniejszy bohater...
  • Hektor, wmit. gr. bohater trojański,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama