BACHTIN Michaił M.

(1895-1975)

rosyjski teoretyk lit.; przedstawiciel metodologii ujmującej komunikaty językowe w całościowym kontekście kultury; znawca i interpretator twórczości Rabelais'ego i Dostojewskiego (Problemy poetyki Dostojewskiego); wprowadził do literaturoznawstwa kategorię narracji polifonicznej oraz dialogowości.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama