BRYCHT Andrzej

(1933-98)

poeta, prozaik, reporter, 1971-88 na emigracji; opowiadania o młodzieży z marginesu społecznego (Suche trawy, Ulica Pomarańczowa), cieszące się dużym powodzeniem opowiadanie Dancing w kwaterze Hitlera (zupełnie nowym językiem mówiące o II woj. świat.), głośny pamflet polit. Raport z Monachium oraz tom prozy Opowieści z tranzytu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama