Reklama

DŁUBAK Zbigniew

(1921-2005)

malarz, fotografik, teoretyk sztuki; podczas wojny więzień Oświęcimia i Mauthausen; współzał. Grupy 55; aktywny współpracownik galerii propagujących nowoczesną sztukę ("Krzywe Koło", "Foksal", "Remont", "Współczesna"); red. nacz. pisma "Fotografia" (1953-72); inicjator wielu wystaw, m.in. Fotografii subiektywnej (1968), Fotografowie poszukujący (1971); prace łączące fotografikę z abstrakcją (lata 40.); w okresie socrealizmu fotografią dokumentalną stworzył własną koncepcję realistycznej sztuki zaangażowanej; od końca lat 50. zajmował się malarstwem (cykle Amonity, Mowensy), eksperymentalną fotografiką (cykle Egzystencje, Ikonosfera I, Gestykulacje, Tautologie), formami przestrzennymi, przechodząc od abstrakcjonizmu do konceptualizmu; od 1982 mieszkał w Paryżu, zachowując bliskie związki z krajem; z tego okresu pochodzą Desymbolizacje (1990) i przygotowywana na 2006 wystawa autorska Tak myślę.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama