Reklama

KÜCHELBECKER

Wilhelm K. (1797-1846)

poeta rosyjski, krytyk, dekabrysta; 1836 zesłany dożywotnio na Syberię, gdzie zmarł; pisał ody (Śmierć Bajrona), elegie, liryki (Cień Rylejewa), poematy historyczne, powieści, dramaty (Argiwianie); twórca misterium Iżorskij; wywarł znaczny wpływ na środowiska literackie Rosji pocz. XIX wieku, podnosząc m.in. romantyczne hasła niezależności lit. rosyjskiej, ludowości i oparcia twórczości na rodzimych wątkach historycznych (m.in. latopisach).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama