Reklama

PAISIJ

Chilendarski (1722?-1798?)

mnich serbskiego klasztoru Chilendar, pionier odrodzenia narodowego Bułgarii; pisarz, autor Historii słowianobułgarskiej (Istorija sławeno-byłgarska); występował przeciw tureckiemu uciskowi narodowemu i kulturalnemu Bułgarów, bronił praw j. bułgarskiego; uznawany za ojca literatury nowobułgarskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama