"SINTAKSIS"

rosyjskie pismo literackie i artyst., wydawane 1978-91 przez dysydentów przebywających na emigracji w Paryżu; red. nacz. A.D. Siniawski (od 1982 jego żona, M. Rozanowa); nazwa nawiązuje do samizdatu publikowanego w ZSRR przez A.I. Ginzburga; współpracowali z nim m.in. J.G. Etkind, L.Z. Kopielew, A.A. Zinowjew; krytyczne wobec wielkoruskiego szowinizmu i mesjanizmu ros., reprezentowanego m.in. przez kwartalnik "Kontinient".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama