Reklama

ZBROJOWSKI

Leopold (1889 lub 1890-1932)

marszand franc., pochodzenia polskiego, od 1914 przebywał w Paryżu; związany z artystami kręgu École de Paris, organizował wystawy i sprzedawał ich prace; przyczynił się do wylansowania twórczości m.in. A. Modiglianiego, M. Utrilla, Ch. Soutine'a; 1926 otworzył własną galerię przy ul. de Seine gdzie wystawiali prace także polscy malarze (np. J. Pankiewicz, T. Makowski); później kupował dzieła P. Picassa, G. Braque'a, A. Deraina, M. Vlamincka i in.; zmarł w nędzy.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama