Reklama

ABSTRACTION-CRÉATION

międzynarodowe stow. ok. 400 malarzy i rzeźbiarzy abstrakcjonistów (gł. zwolenników abstrakcji geometrycznej), zał. 1931 w Paryżu z inicjatywy A. Herbina i G. Vantongerloo; czł. A.-C. byli m.in. H. Arp, W. Baumeister, M. Bill, N. Gabo, W. Kandinsky, F. Kupka, L. Moholy-Nagy, P. Mondrian, A. Pevsner, H. Stażewski, S. Taeuber-Arp; działalność grupy, obok intensywnych kontaktów wzajemnych, to regularne wystawy w Paryżu i wydawanie czasopism "A.-C." i "Art Non-Figuratif"; rozwiązana 1937.

Reklama

Powiązane hasła:

KUPKA, ERNI, SCHWITTERS, TAEUBER-ARP, PEVSNER, PRAMPOLINI, ÉCOLE DE PARIS, HERBIN, CALDER Alexander, CERCLE ET CARRÉ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama