Reklama

ACCADEMIA DI SAN LUCA

Akademia Św. Łukasza

instytucja artyst. w Rzymie, zał. 1577 z inicjatywy papieża Grzegorza XIII przez malarza G. Murziano; skupiała malarzy, rzeźbiarzy, hafciarzy i architektów (których patronem był św. Łukasz - stąd nazwa); początkowo odbywały się w niej dyskusje dot. sztuki, od końca XVI w. prowadzono działalność dydaktyczną, gromadzono zbiory; w XVII i XVIII w. uważana za najlepszą uczelnię artyst. w Europie; kształciło się w niej wielu wybitnych artystów, m.in. P. da Cortona, A. Algardi, N. Poussin, Ch. Le Brun, A. Canova, B. Thorvaldsen; obecnie mieści się w Palazzo Carpegna pn. Reale Accademia Romana di San Luca.

Reklama

Powiązane hasła:

AKADEMIA ŚW. ŁUKASZA, AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama