Reklama

BEKSIŃSKI Zdzisław

(1929-2005)

Malarz, rysownik, rzeźbiarz, z wykształcenia architekt; początkowo zajmował się fotografią artyst., rysunkiem, rzeźbą (pełne ekspresji reliefy z blach i drutu, figury z metalu); w połowie lat 60. ukształtował własny styl malarski; tworzył zbliżone do surrealizmu obrazy zapełnione koszmarnymi zjawami (fantastyczne twory biologiczne, szkielety z resztkami ciała) umieszczonymi w pustym pejzażu, w oparach kolorowych mgieł, także katastroficzne wizje przyszłości, niekiedy aluzje erotyczne; prace o charakterze narracyjnym, wyrafinowanej kolorystyce; znakomicie opanowany warsztat; swoich obrazów nie opatrywał tytułami; w latach 90. eksperymenty w dziedzinie grafiki komputerowej; parał się też fotografią, rzeźbą, rysunkiem; zamordowany na tle rabunkowym.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama