Reklama

BIELEC

Paweł (1902-2002)

malarz, artysta fotografik; studiował w krakowskiej ASP; właściciel najstarszego czynnego zakładu fotograficznego w Krakowie (od 1938); wcześniej posiadał zakład fot. we Lwowie; wykonywał zdjęcia portretowe, utrwalał wszystkie wydarzenia historyczne; jego prace (w archiwum zakładu znajduje się ok. 700 tys. negatywów) dokumentują prawie całe minione stulecie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama