Reklama

GERŻABEK

Adam (1898-1965)

malarz, prof. ASP w Warszawie, PWSSP w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej. Malował pejzaże i sceny figuralne, zajmował się też malarstwem ściennym, witrażownictwem (opracował technikę witrażu ujętego w prefabrykowane ramy betonowe) oraz rzeźbą.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama