NOAKOWSKI

Stanisław (1867-1928)

architekt, rysownik, malarz, historyk sztuki; prof. uczelni moskiewskich, po 1919 - Politechniki W-wskiej; twórca licznych rysunków i akwarel, na których przedstawiał wymyślone przez siebie wizje budowli (miejskich i wiejskich), nawiązujących stylem do architektury polskiej, ros., zach.-europejskiej, starożytnej (asyryjskiej i greckiej), odznaczających się znakomitym wyczuciem i znajomością poszczególnych stylów arch., syntetycznie ujętych; Architektura polska. Szkice kompozycyjne, Zamki i pałace polskie.

Reklama

Podobne hasła:

  • WALLIS, Mieczysław (1895-1975)...
  • STANISŁAW, Pochodzenia starosłowiańskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama