ADAM DE LA HALLE

także Adam le Bossu, Adam d'Arras (ok. 1235-ok. 1306)

poeta i kompozytor franc., jeden z najwybitniejszych truwerów; 1271-83 minstrel na dworze Roberta II Artois, później na dworze Karola I Andegaweńskiego, króla Sycylii; autor sztuki Le jeu de Robin et de Marion, złożonej z kilkunastu pieśni; liczne rondeaux, jeux parties, motety trzygłosowe.

Reklama

Powiązane hasła:

ADAM D'ARRAS, ARRAS, d' Adam, BOSSU, le Adam, ADAM LE BOSSU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama