ALBERTINI Joachim

(1748-1812)

włoski kompozytor operowy; od 1777 w Warszawie, od 1782 nadworny kapelmistrz Stanisława Augusta; 1796 na krótko wyjechał do Włoch, by 1803 powrócić do Polski; aktywny w pol. środowiskach patriotycznych; autor kilku oper, kompozycji okolicznościowych dedykowanych królowi pol. oraz dzieł religijnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama