Reklama

ARMEŃSKA MUZYKA

(muz. 2)

muzyka artystyczna w Armenii pojawia się w poł. XIX w. wraz z ożywieniem umysłowym kraju i narastaniem świadomości nar.; pierwszym kompozytorem armeńskim był Tigran Cauchadżian - twórca oper i operetek; organizowano chóry i towarzystwa śpiewacze kultywujące tradycję rodzimą (wielkie zasługi dla jej utrzymania położył Komitas - kompozytor i etnograf); 1923 otwarto konserwatorium w Erewaniu, dziesięć lat później zaczęła działać filharmonia, utworzono też związek kompozytorów, pierwsze spektakle daje teatr operowy. Najwybitniejszym kompozytorem armeńskim był A. Chaczaturian, który wywarł wielki wpływ na twórców współcz., nie tylko w Armenii; równolegle tworzył A. Babadżanian, łącząc eksperymenty muz. z elementami tradycyjnego stylu narodowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama