Reklama

DISCO-POLO

nazwa muzyki popularnej wywodzącej się z polskiej muz. ludowej przemieszanej z rytmami rockowymi, grywanej na zabawach wiejskich, weselach, innych uroczystościach biesiadnych, na instrumentach elektronicznych; w latach 80. i pierwszej poł. 90. zyskała ogromną popularność mimo praktycznej nieobecności w mediach; naiwność tekstów, prymitywność melodii, słabość wykonawstwa nie przeszkodziły wielkim nakładom kaset; nazwa nadana przez Sławomira Skręta, właściciela wytwórni płytowej "Blue Star" z Reguł k. Warszawy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama