POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE

PSJ

zawodowa i twórcza organizacja skupiająca muzyków jazzowych; powstała 1957 jako Federacja Pol. Klubów Jazzowych, od 1962 w obecnej postaci; zajmuje się upowszechnianiem i popularyzacją jazzu, a także ochroną twórczych, zawodowych i socjalnych interesów swoich członków; prowadzi działalność gospodarczą (m.in. w latach 70. edycja płyt zawierających najwybitniejsze, archiwalne nagrania jazzowe), impresaryjną (koncerty, festiwale, konkursy, promocje płytowe, warsztaty dla młodych twórców); współorganizator Festiwalu Jazzowego "Jazz Jamboree"; oddziały w Krakowie i Wrocławiu, gdzie organizowany jest znany festiwal "Jazz nad Odrą".

Reklama

Powiązane hasła:

PSJ, NAMYSŁOWSKI, JAZZ

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama