AMFIBRACH

w poezji stopa trójsylabowa, w której sylaba środkowa jest akcentowana; w metryce antycznej stopa złożona z trzech sylab, z których środkowa jest długa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama