ART BRUT

sztuka surowa

określenie spontanicznej sztuki tworzonej przez prymitywistów i ludzi odizolowanych od społeczeństwa (np. więźniów, pacjentów szpitali psychiatrycznych); termin utworzony przez franc. malarza J. Dubuffeta, który zgromadził dużą kolekcję dzieł tego rodzaju twórców nieprofesjonalnych, dając ich teoretyczną wykładnię w wielu publikacjach (m.in. Prospekt dla wszelkiego rodzaju amatorów); 1948 przyczynił się do powstania Compagnie de l'Art Brut - towarzystwa popierającego sztukę wolną od kulturowych zniekształceń, wszelkich konwencjonalnych stylistyk i ogólnie uznanych norm estetycznych.

Reklama

Powiązane hasła:

DUBUFFET Jean, SZTUKA SUROWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama