BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

Reklama

jedna z najstarszych bibliotek polskich; od 1400 zaczęto gromadzić księgozbiory (gł. podręczniki i dzieła klasyków) przy kolegiach Akad. Krakowskiej, z których największym było Collegium Maius; od 1775 na wniosek Komisji Edukacji Narodowej zaczęto scalać zbiory, proces ten zakończono w okresie dyrekcji J.S. Bandtkiego (1811-35); od 1812 udostępniono zbiory dla publiczności; w okresie dyrekcji K. Estreichera B.J. stała się Biblioteką Narodową i funkcję tę pełni do dziś w zakresie piśmiennictwa do 1801. 1940 zbiory B.J. przeniesiono do nowego gmachu (obecnie rozbudowany). B.J. posiada największy w Polsce zbiór inkunabułów i kolekcję rękopisów (m.in. Kodeks Baltazara Behema, De revolutionibus... M. Kopernika); przechowuje się w niej także porzucone w okolicach Wrocławia zbiory dawnej Biblioteki Pruskiej z Berlina.

Powiązane hasła:

KODEKS BEHEMA, ESTREICHER Karol Józef, ZATHEY, BIRKENMAJER Aleksander, ZIEJKA, GRYCZ, PAULI, PRZYBOŚ, PAPÉE, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama