BIBLIOTEKI POLSKIE ZA GRANICĄ

1. Biblioteka Batiniolska - biblioteka Szkoły Nar. Polskiej zał. 1842 w Paryżu przez emigrację; zawierała archiwa organizacji emigracyjnych; 1919 księgozbiór oddano w depozyt trzem bibliotekom: Kórnickiej, Uniw. S. Batorego w Wilnie i Bibliotece Narodowej w Warszawie, w większości uległ zniszczeniu w czasie II woj. świat. 2. Biblioteka Pol. w Londynie (Polish Library) - zał. 1942, podlegała rządowi pol. na emigracji; 1980 przejęła zbiory Tow. Conradowskiego; 1992 dołączono zbiory Inst. Pol. i Muzeum im. Gen. Sikorskiego; obecnie liczy ok. 160 tys. jednostek bibliotecznych, gł. autografy, anglo-polonica i wydania tzw. "drugiego obiegu" z lat 1977-90. 3. Biblioteka Pol. w Paryżu - zał. 1838 przez A.J. Czartoryskiego, J.U. Niemcewicza i K. Sienkiewicza; najstarszy i największy za granicą ośrodek gromadzący piśmiennictwo z zakresu historii, geografii i literatury pol.; ok. 220 tys. książek i 5 tys. rękopisów (m.in. listy królowej Bony, rękopisy Pana Tadeusza i Dziadów; obrazy Michałowskiego, Grottgera, Wyspiańskiego, Delacroix); 1891 przekazana PAU jako stacja badawcza, uznawana przez rząd franc. za instytucję użyteczności publicznej. Przy BP znajduje się muzeum A. Mickiewicza zał. 1903 przez jego syna Władysława. 4. Biblioteka Pol. w Rzymie (biblioteka Stacji Naukowej PAN) - zał. 1927 równocześnie ze Stacją Naukową PAU; podstawę księgozbioru stanowiły książki podarowane przez kierownika Stacji, J. Michałowskiego; popularyzuje lit. pol. we Włoszech, liczy ponad 25 tys. jednostek bibliotecznych (1986). 5. Biblioteka Pol. im. I. Domeyki w Buenos Aires - najw. biblioteka pol. w Ameryce Płd.; zał. 1960 przez Polonię dla uczczenia 1000 rocznicy istnienia państwa pol.; zawiera głównie piśmiennictwo hist. dotyczące osiedlania się Polaków w Ameryce Płd, oraz polonica amer.; ok. 25 tys. jednostek bibliotecznych (1985).

Reklama

Powiązane hasła:

SIENKIEWICZ, NIEMCEWICZ, PLICHTA, TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama