DUBOS Jean Baptiste

także Du Bos (1670-1742)

francuski ksiądz, teoretyk sztuki, krytyk lit., historyk; czł. Akademii Franc.; poglądy estetyczne wyłożył w dziele Réflexions critiques sur la poésie, la peinture et la musique; zrywając z estetyką klasyczną za cel sztuki uznawał wywołanie wzruszenia (sensualizm); liczne prace hist. poświęcone m.in. dziejom monarchii francuskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama