REISS

Józef Władysław (1879-1956)

muzykolog, prof. UJ; autor monografii z historii muzyki (Historia muzyki w zarysie, Przyczynki do dziejów muzyki w Polsce, Mała historia muzyki, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Encyklopedia muzyki), podręczników (Harmonia, Skrzypce, ich budowa, technika i literatura), biografii Józefa Elsnera i Henryka Wieniawskiego, licznych prac popularyzatorskich i almanachów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama