GABRIELLI

Caterina, ps. "Kuchareczka" (1730-96)

włoski sopran koloraturowy; jedna z najw. śpiewaczek 2. poł. XVIII w., ceniona m.in. przez Mozarta; występowała na scenach Neapolu, Wiednia, Parmy, Palermo, Petersburga i Londynu; słynęła też z kaprysów i przygód miłosnych; nazwisko przybrała od swego opiekuna ks. Gabriellego, który opłacał jej naukę śpiewu, a przydomek odziedziczyła po ojcu, który był kucharzem książęcym.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama