Reklama

DMOCHOWSKI Henryk

ps. Henry D. Sanders (1810-63)

rzeźbiarz; powstaniec 1830 i 1863; 1833-37 działał w Galicji Wsch. prowadząc propagandę uwłaszczeniową i powstańczą; aresztowany i skazany na 5 lat twierdzy w Kufstein; po 1841 we Francji; 1851-60 w Ameryce; 1863 komisarz Rządu Narodowego; dowodził oddziałem powstańczym, zginął w walce pod Porzeczą; autor pomnika K. Pułaskiego w Savannah, popiersia T. Kościuszki i T. Jeffersona w gmachu Kongresu w Waszyngtonie, popiersie T. Działyńskiego, pomnik T. Pietkiewicza w Tours; głośny medal przedstawiający Szelę i Metternicha; liczne popiersia, medale, płaskorzeźby, statuetki; artykuły o treści politycznej publikowane w czasopismach amerykańskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama