ANDREINI

rodzina wł. aktorów commedia dell'arte, występujących we Włoszech, Francji i innych krajach eur.; Francesco (1548-1624), twórca postaci Capitana Spavento, autor dialogów scenicznych; Isabella (1562-1604), jego żona, znana z roli Amantki, także poetka; Giovanni Battista (1576 lub 1579-1654), ich syn, kier. zespołu teatr. Fedeli; autor tragedii i komedii oraz dramatów religijnych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama