Reklama

JAROCKI

Stanisław (1887-1966)

scenograf; pracował gł. w teatrach W-wy, Lwowa, Poznania; współpracownik L. Schillera; zajmował się także scenografiami do spektakli operowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama