"STODOŁA"

kabaret studentów Politechniki W-wskiej zał. 1957 w prowizorycznym baraku (stąd nazwa) na terenie obecnego dworca W-wa Śródmieście; spektakle: "W tym szaleństwie jest metoda...", "Ubu Król" (wg Jarry'ego), "Kapelusz pełen kotów" stanowiły wyzwanie dla socrealistycznej konwencji teatralnej; wśród twórców m.in. J. Biczycki, J.T. Stanisławski, K. Chimanienko; 1961 obiekt wyburzono, a tzw. nowa "S." nie uzyskała już renomy swojej poprzedniczki.

Reklama

Powiązane hasła:

UMER, STANISŁAWSKI, WOLSKI, PIOSENKA

Podobne hasła:

  • stodoła, zbudować murowaną stodołę,...
  • stodoła, 1. „szkoła; budynek...
  • STODOŁA, wiejski budynek gospodarczy...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama