ALUZJA LITERACKA

(lit.)

wypowiedź w tekście lit. nawiązująca do innego tekstu, niezbędnego do jej właściwego zrozumienia i interpretacji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama