Reklama

ANCZYC Władysław Ludwik

(1823-83)

pisarz, drukarz, wydawca; uczestnik powstania krakowskiego (1846); współzałożyciel i red. ; 1875 zał. drukarni w Krakowie (od 1951 - po upaństwowieniu - p.n. Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca); utwory w duchu romantycznym i patriotycznym, m.in. sztuki Emigracja chłopska, Kościuszko pod Racławicami oraz znany wiersz Pieśń strzelców.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. PRASA, POLSKA. LITERATURA. POZYTYWIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama