Reklama

"CZARTAK"

czasopismo lit.-artyst., wydawane 1922 w Wadowicach, 1925 w Warszawie, 1928 w Krakowie; red. E. Zegadłowicz, E. Kozikowski, J.N. Miller; także nazwa grupy pisarzy związanych z pismem; filozofia grupy, bliska ekspresjonizmowi, oparta była o krytykę cywilizacji urbanistyczno-techn. i poszukiwanie duchowego zespolenia z przyrodą; nierzadkie elementy romantyzmu i motywy ludowe.

Reklama

Powiązane hasła:

KOZIKOWSKI, ZEGADŁOWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama