Reklama

DŁUGOSZ Stanisław

ps. Jerzy Tetera (1892-1915)

działacz polityczny, oświatowy i wojskowy, żołnierz I Brygady Legionów; jeden z najwybitniejszych poetów legionowych; autor patriotycznych wierszy zebranych w pośmiertnym tomie Przed złotym czasem; zginął pod wsią Samoklęski k. Lubartowa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama